Các đối tác

LCDF – Hanoi hợp tác với các tổ chức và cá nhân có tên tuổi theo nhiều hình thức khác nhau.

Để tiếp tục học lên các bậc học cao hơn, các sinh viên của chúng tôi sau khi kết thúc chương trình đào tạo tại Việt Nam với bằng cấp Anh quốc, đồng thời cùng portfolio của mình sẽ tiếp tục học bậc học năm cuối lấy bằng cử nhân chuyên ngành tại Anh, Mỹ và Singapore.

Trong ngành công nghiệp thiết kế sáng tạo, các sinh viên tài năng của chúng tôi có thể cung cấp cho các tổ chức những ý tưởng sáng tạo đột phá, những sản phẩm sáng tạo. Các giảng viên của chúng tôi cung cấp những nghiên cứu, tư vấn và phát triển đào tạo cho doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp của bạn mong muốn đón nhận những ý tưởng mới từ các Nhà thiết kế, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi. Các sinh viên của chúng tôi thực sự mang cảm hứng đến cho các tổ chức bằng các ý tưởng, giải pháp của riêng mình, bằng sự nhiệt thành và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Sinh viên có thể thực hiện đề án thực tế với doanh nghiệp như một phần trong chương trình học tập của mình.

Các đối tác Đại học

Các đối tác trong ngành công nghiệp thiết kế