Các đối tác

LCDF – Hanoi hợp tác với các tổ chức và cá nhân có tên tuổi theo nhiều hình thức khác nhau.

Sinh viên LCDF - Hanoi tốt nghiệp chương trình đào tạo tại Việt Nam với bằng cấp Anh quốc, hoặc cùng với portfolio chất lượng của mình sẽ lựa chọn du học chuyển tiếp hay các bậc học chuyên ngành cao hơn tại Anh, Mỹ, Pháp, Canada và Singapore.

Trong ngành công nghiệp thiết kế sáng tạo, các sinh viên tài năng của chúng tôi có thể cung cấp cho các tổ chức những ý tưởng sáng tạo đột phá, những sản phẩm sáng tạo. Các giảng viên của chúng tôi cung cấp những nghiên cứu, tư vấn và phát triển đào tạo cho doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp của bạn mong muốn đón nhận những ý tưởng mới từ các Nhà thiết kế, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi. Các sinh viên của chúng tôi thực sự mang cảm hứng đến cho các tổ chức bằng các ý tưởng, giải pháp của riêng mình, bằng sự nhiệt thành và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Sinh viên có thể thực hiện đề án thực tế với doanh nghiệp như một phần trong chương trình học tập của mình.

University Partnerships

Industry partnerships