Chương trình

Đại học

Các chương trình đào tạo tại LCDF - Hanoi bao gồm Thiết kế đồ họa, Thiết kế Nội thất và Kiến trúc, Thiết kế Thời trang, Marketing và Truyền thông Thời trang, Nhiếp ảnh.

Hãy lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp với chúng tôi.

Khóa học bán thời gian

Là một phần trong chương trình học toàn thời gian, sinh viên có thể đăng ký nhập học tối đa 03 (ba) môn học trong chương trình học toàn thời gian. Sinh viên được yêu cầu tham gia học từ 1-3 ngày/tuần trong mỗi kỳ học tập.

Chương trình du học

Xem Chương trình Du học của chúng tôi.

Học bổng

Xem học bổng của chúng tôi.