Học thiết kế độ họa chữ

Giảng viên: Andrew Lawrence
Khai giảng: 06pm, ngày 26/05/2015
Thời gian học: Thứ Ba và Thứ  Năm hàng tuần

Trong vòng 30 giờ học với Giảng viên Anh quốc, bạn sẽ được biết tất cả về Thiết kế đồ họa chữ, lịch sử và tầm quan trọng của việc sử dụng đồ họa trong truyền thông bằng hình ảnh ngày nay.

Bạn sẽ được học các thuật ngữ và kỹ thuật cần thiết để có thể tự tin sử dụng thiết kế chữ, khám phá cách thiết kế chữ một cách sáng tạo và đầy ý nghĩa.

Thông qua các bài giảng và video thực hành tại chỗ, bạn sẽ có thể xây dựng một HỒ SƠ NGHỆ THUẬT về đồ họa chữ và thể hiện những hiểu biết cơ bản của mình về lĩnh vực này.

Kết thúc khóa học, bạn cũng có thể sử dụng những kỹ năng học được của mình để thiết kế các tấm thiệp độc đáo.

Học phí: 6,990,000 VNĐ

 

Ngôn ngữ