Cơ hội nghề nghiệp trong ngành thiết kế

Buổi giao lưu với Cô Rhian Curtis – Giám đốc phát triển quốc tế, Khoa công nghệ sáng tạo – Trường Đại học South Wales, Anh quốc sẽ chia sẻ về các cơ hội nghề nghiệp thú vị trong ngành thiết kế và những bằng cấp và kinh nghiệm bạn cần có để đi tới thành công.

- Sự thay đổi của ngành công nghiệp sáng tạo ngày nay và thị trường việc làm
- Tại sao ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn học ngành Thiết kế?
- Các chương trình học thiết kế và cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường, sử dụng những kỹ năng thiết yếu để phát triển nghề nghiệp yêu thích của bạn
- Khám phá những bằng cấp và kinh nghiệm bạn cần để phát triển công việc của bạn.
- Bí quyết chuẩn bị portfolio ngành Thiết kế

Xin vui lòng liên hệ với đại diện của trường để đăng ký tham dự và có thêm thông tin chi tiết:

Ngôn ngữ