THIET KIE AO JACKET

THIẾT KẾ MẪU RẬP CHO ÁO JACKET

Giảng viên: Garth Armitage
Khai giảng: 11/05/2017
Thứ Năm và Thứ Sáu hằng tuần

Khóa học nâng cao về thiết kế mẫu rập sẽ bao gồm phương pháp cắt mẫu rập áo khoác theo công nghệ tiên tiến của chuyên gia Anh quốc từ ý tưởng ban đầu đến sản xuất

Bạn sẽ được học:
- Thiết kế mẫu trên manocanh
- Sản xuất mẫu mộc áo jacket
- Độ vừa của sản phẩm
- Các kiểu dáng áo jacket
- Cắt một bộ mẫu rập thành phẩm bao gồm tất cả các bộ phận cấu thành.

Khóa học sẽ tái diễn quy trình sản xuất của một doanh nghiệp may mặc chuyên nghiệp. Sinh viên cần có kinh nghiệm cắt mẫu rập để có thể đăng ký tham gia khóa học.

Học phí: 6.990.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ NGAY

Ngôn ngữ