Học Bổng Du Học”The Better together”

Học bổng được trao cho các sinh viên của chương trình Higher National Diploma Program học chuyển tiếp năm cuối để nhận văn bằng BA (Hons) tại Đại học Miền Tây nước Anh.

Học bổng bao gồm 50% học phí khóa học năm cuối văn bằng BA (Hons).

Ngôn ngữ