Học bổng du học “Sinh viên của năm”

Đây là chương trình học bổng hằng năm dành cho sinh viên Khóa học: Văn bằng nghề nghiệp – Thiết kế và Công nghệ Thời trang.

Học bổng được trao căn cứ vào kết quả và quá trình học tập của sinh viên khóa học  nói trên. Tiếu chí lựa chọn sẽ là sinh viên có tiến bộ nhiều nhất trong suốt ba kỳ học tập tại LCDF – Hà Nội.

Học bổng sẽ bao gồm vé máy bay, chỗ ăn ở cho 01 tuần du học tại trường Đại học Thiết kế miền Tây nước Anh – Bristol. Học bổng không bao gồm các khoản chí phí cá nhân của sinh viên.

 

 

 

Ngôn ngữ