Học Bổng Du Học”The Better together”

Học bổng được trao cho các sinh viên của chương trình Higher National Diploma Program học chuyển tiếp năm cuối để nhận văn bằng BA (Hons) tại Đại học Miền Tây nước Anh. Học bổng bao gồm 50% học phí khóa học năm cuối v ...

Đọc Thêm
Học bổng du học “Sinh viên của năm”

Đây là chương trình học bổng hằng năm dành cho sinh viên Khóa học: Văn bằng nghề nghiệp – Thiết kế và Công nghệ Thời trang. Học bổng được trao căn cứ vào kết quả và quá trình học tập của sinh viên khóa học  nói trên. ...

Đọc Thêm

Ngôn ngữ