CÁC CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG  TRONG KINH DOANH SÁNG TẠO

Giảng viên: DONNA BRAMHALL
Khai giảng: 03/11/2016
18h30, Thứ Ba & Thứ Năm hàng tuần

Khóa học được thiết kế nhằm giới thiệu các phương tiện và chiến lược truyền thông xã hội trực tuyến cho các doanh nghiệp sáng tạo hiện tại.

Bạn sẽ được học về phát triển nhận thức cho thương hiệu và đồng thời được cung cấp các công cụ để tìm kiếm, thu hút khách hàng mục tiêu để bán gói kinh doanh, dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn.

Hàng tuần sinh viên sẽ được đánh giá, khám phá và tạo ra các chiến dịch Marketing sử dụng các phương tiện như blog, Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram và Twitter.

Bạn không bắt buộc phải có kinh nghiệm về phương tiện truyền thông, nhưng sẽ cần có ít nhất một sản phẩm, dịch vụ hoặc sự kiện thực tế cần đẩy mạnh.

Học phí: 6,990,000VND

Giảm 10% khi nộp học phí trước ngày 27/10/2016

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

T:+84 4 3 719 9706
E: info@designstudies.vn

Ngôn ngữ